ORFS-M X ORFS-F

ORFS-M X ORFS-F
Code Product Name Unit Stock Level
QEBVW09
ORFSF X ORFSM ELBOW 9/16
Each
Medium
QEBVW11
ORFSF X ORFSM ELBOW 11/16
Each
Medium
QEBVW13
ORFSF X ORFSM ELBOW 13/16
Each
Medium
QEBVW16
ORFSF X ORFSM ELBOW 1
Each
Low - Please contact your nearest branch
QEBVW19
ORFSF X ORFSM ELBOW 1.3/16
Each
Medium
QEBVW23
ORFSF X ORFSM ELBOW 1.7/16
Each
Low - Please contact your nearest branch
QEBVW27
ORFSF X ORFSM ELBOW 1.11/16
Each
Low - Please contact your nearest branch